Skanska Asfalt AS en asfaltentreprenør med avdelinger i Halden, Oslo, Agder og i tillegg har vi en mobil avdeling.

Til sammen produserer og legger vi ut ca. 350 - 450.000 tonn asfalt i året, og av disse blir ca 80.000 tonn produsert i Mandal.

Vårt arbeidsområde er hele Agder med tyngdepunkt i Vest Agder. Vi er pr. dags dato 3-4 maskinlag, samt et håndlegger lag i sving fra april til desember.

Plasseringen på Gismerøya i Mandal er basert på nærheten til dypvannskai. Dette pga. at vi tar inn ca. 70.000 tonn steinmaterialer og grus, med båt i året.