TRYGG kjetting er verdensledende og den eneste norskproduserte kjettingen. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produktutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. Vi har det største utvalget og det største lageret for å tilfredsstille våre kunders behov. Vi tilbyr også kundespesifikke løsninger og har blant annet levert spesialkjetting til svært anerkjente aktører innen seismikk, skipsbygging og oljeservice.

TRYGG kjetting produseres ved Nøsted Kjetting AS i Mandal. Nøsted Kjetting ble startet i 1939 og er i dag Norges eneste gjenlevende kjettingprodusent. Fabrikken på 10.000 kvm som i dag ligger ved utløpet av Mandalselva, er en ledende produsent av kjettinger til bruk innenfor transport, anlegg, skogbruk, landbruk, fiskeri, oppdrett, industri, olje og offshore. Fabrikken omsetter i dag kjetting for ca 200 mill NOK med sine 70 ansatte og er en av Mandals hjørnesteinsbedrifter. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig eksporteres det TRYGG kjetting for ulike formål til alle verdensdeler.