Mandal Havn KF opererer på Norges sydspiss med trafikkhavn, gjestehavn, fiskerihavn og flere småbåthavner.  

Trafikkhavn er Gismerøya havneanlegg med 170 m dypvannskai og tilliggende lagerplass både inne og ute. 

Fiskerihavnen ligger rett nord for trafikkhavnen og og har tilsammen ca 200 m kaiplass. 

Gjestehavnen ligger midt i byen og har plass til ca 100 båter.  I småbåthavnene er det plass til nærmere 800 båter fordelt på 5 havneanlegg.

Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for alle våre kunder ved å være fleksible og løsningsorienterte. 

Vi ønsker alle velkommen til Mandal Havn - en attraktiv havn i sør.