Flekkefjord Sparebank er ikke bare en bank, vi er også en aktiv og ansvarlig samfunnsaktør i regionen. Med en historie som strekker seg helt tilbake til 1837 har vi bidratt til at området har kunnet vokse, utvikle seg og bli det vi kjenner i dag. Regionen og bankens utvikling har gått hånd i hånd. 

Selv om mye har endret seg siden da er noen ting fortsatt det samme: behovet for en lokal sparebank som kjenner nærmiljøet. Og selv om bankens nærmiljø stadig vokser er innstillingen fortsatt den samme – vi skal være en støttespiller som kjenner området, menneskene, mulighetene og utfordringene fordi vi mener at det er den beste måten vi kan gi de gode rådene og bidra på veien videre. Både som bank og samfunnsaktør. Derfor skal vi styrke posisjonen vår i områdene vi allerede er, og utvide tjenestene våre i nye områder. 


Her for deg – Der du er