Fenner Mandals AS er en av Norges eldste produksjonsbedrifter, etablert i 1775, og en globalt ledende leverandør av industrielle flatrullingsslanger til sektorer som olje & gass, brann, gruve, rørrenovering og landbruk, i tillegg på verdensbasis den ledende produsent av vevmaskiner som brukes til fremstilling og produksjon av flatrullingsslanger. Mandals er en sterk merkevare i vår bransje, og har svært godt renommé i markedet. Selskapene er heleid av Fenner PLC, et verdensomspennende industrikonsern som er børsnotert i London. Bedriften har betydelig kapasitet, og er godt posisjonert til å vinne enda større markedsandeler gjennom markedets beste produkter, kvalitet og service.