Mandal Industriforening ble stiftet 25. november 1957. For å finne kimen til dette samarbeidet må man imidlertid helt tilbake til 1937, da flere av byens industriherrer var samlet for å danne et havnestyre. Her ble ideen om en industrigruppe tilknyttet Mandal Handelsstands Forening lansert. Gruppen ble dannet, og Rolf Christiansen ble valgt til gruppens første formann.

Fra 1948 protokollføres ideen om å utvide industrigruppen, men intet skjer før nesten ti år senere. På 1950- og 60-tallet var Mandal blitt landets største industriby i forhold til folketallet, og det hersket stor optimisme. Industrien i Mandal hadde imidlertid et samordningsbehov, blant annet i lønnsspørsmål.

I november 1957 innkalte Rolf Christiansen styret i Mandal Handelsstands Industrigruppe til møte for å diskutere muligheten for en reaktivering og omdannelse av gruppen. Mandal Industriforening ble dannet, og det ble åpnet for nye medlemmer.

Som alle andre steder ble Mandal og omegn rammet av nedgangen i industrien på 1970-tallet. De bedriftene som overlevde i tiårene som fulgte, gjorde det fordi de klarte å omstille seg og utvikle seg i forhold til kundenes behov. Flere er i dag ledende innen sine nisjer.

Industriforeningen vedtok på et møte 31. mai 2018 å bytte navn til Mandal Industri og Næring. Navnebyttet ble gjort for bedre å kunne speile medlemsmassen og status for foreningen, siden majoriteten av medlemsbedriftene ikke lenger er industribedrifter. Det ble på samme møte vedtatt at foreningens fokusområde skal reflektere kommuneendringen som vil finne sted i 2020, og at foreningens nedslagsfelt skal være nye Lindesnes og omegn.

Her kan du lese hele historien fra en tale fra 2007.