KOMMENDE ARRANGEMENTER


Ingen kommende arrangementer.TIDLIGERE ARRANGEMENTER
07. May 2019

ÅPENT MEDLEMSMØTE I MIN OG RINGVIRKNINGSSEMINAR OM NYTT FENGSEL

Mandal Bil på Jåbekk 18:00 - 20:00

I forbindelse med byggingen av nytt fengsel på Jåbekk, inviterer Næringshagen og Mandal Industri og Næring bedrifter i regionen til ringvirkningsmøte. Vi får også en presentasjon av Velde som ha overtatt Skanska asfalt i Mandal og en presentasjon av Inkluderingsdugnaden, som er et samarbeid mellom NHO og NAV.

Tid: tirsdag 7. mai kl. 18.00-20.00
Sted: Mandal Bil på Jåbekk


TEMA:

  • Status på Mandal fengsel og mulig samarbeid med lokalt næringsliv. Ved assisterende fengselsdirektør Harald Tønnesen, Agder fengsel.
  • Bedriftspresentasjon av Velde. Ved konsernsjef Egil Velde.
  • Presentasjon av samarbeidsprosjektet mellom NAV og NHO "Inkluderingsdugnaden", ved Kristian Vaksvik og Mona Magnussen.


Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre muligheter for næringslivet knyttet til store prosjekter som kommer i regionen. Dette vil blant annet gjøres gjennom informasjonsmøter med bedrifter, byggherrer og utbyggere. Vi har kalt prosjektet «Ringvirkninger».


13. Feb 2019

Åpent medlemsmøte hos TT-anlegg

TT-anlegg, Doneheia 138, på Jåbekk 18:00 - 20:00

Bedriftspresentasjon av TT - Strømsvika - Havnesamarbeid Mandal og Kristiansand - Gründerpresentasjon


Program:

  • Presentasjon av TT-anlegg, ved daglig leder Tom Eikså
  • Status på utvikling av Strømsvika, ved Hans Stusvik, styreleder Mandal Havn Strømsvika
  • Status havnesamarbeid mellom Mandal og Kristiansand, ved Ove Nodeland, styreleder Mandal Havn
  • Gründerpresentasjon, Gluba Treetop Cabins, ved Kevin Langeland

Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til prosjektet «Ringvirkninger», for å synliggjøre mulighetene knyttet til store kommende utbyggingsprosjekter i regionen, blant annet gjennom informasjonsmøter. Dette møtet vil være et ledd i dette arbeidet og er derfor et åpent medlemsmøte.

Dato: 13. februar klokka 18.00 - 20.00

Sted: TT-anlegg, Doneheia 138

Påmelding til are@naringshagen.no.


28. Nov 2018

Ringvirkninger-møte hos Global Ocean Technology

GOTs lokale på Gismerøya 18:00

I forbindelse med planene om rigghavn på Gismerøya, inviterer Næringshagen, Mandal Industri og Næring og Global Ocean Technology bedrifter i regionen til ringvirkningsmøte.

Tid: onsdag 28. november kl. 18.00
Sted: Global Ocean Technology på Gismerøya (gamle Båtservice sine lokaler)

GOT er nå i god gang med å klargjøre anlegget sitt for å kunne ta i mot rigger. Rigganløp på Gismerøya vil kunne utløse betydelige mengder arbeid for lokalt næringsliv, i mange ulike bransjer.Administrerende direktør i GOT, Tor Henning Ramfjord, vil fortelle om GOT sine videre planer knyttet til rigghavn, og si noe om hvilke typer leveranser de vil trenge.

Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre muligheter for næringslivet knyttet til mange store prosjekter som kommer i regionen. Dette vil blant annet gjøres gjennom informasjonsmøter med bedrifter, byggherrer og utbyggere. Vi har kalt prosjektet «Ringvirkninger».

Påmelding til are@naringshagen.no


16. Nov 2018

Årsmøtemiddag

Lindesnesgården, Mandal sentrum 19:00

Mandal Industri & Næring inviterer medlemmer med ledsagere til årsmøtemiddag i Lindesnesgården
FREDAG 16. NOVEMBER 2018 

Vi starter klokken 19.00 med en aperitiff

Generalforsamling/årsmøte

Klokken 20.00 serveres årsmøtemiddag:
Forett: Serranoskinke og melon
Hovedrett: Avkokt torsk med tilbehør
Dessert: Karamellpudding
Kaffe avec servert i salongen

Pris pr. kuvert: kr. 600,- Påmelding innen 7. november til hilde@naringshagen.no. Merk påmeldingen med «Årsmøte MIN»

Vi har invitert Fylkesordfører, Ordførerne i Mandal, Lindesnes og Marnardal kommuner til middagen.


24. Oct 2018

Åpent medlemsmøte hos GE Healthcare

GE Healthcare 18:00

Mandal Industri og Næring holder åpent medlemsmøte hos GE Healthcare.

GE Healthcare skal utvide virksomheten og investere nærmere 1 milliard kroner de neste 5 årene. Deler av investeringene kan tilfalle lokalt næringsliv. Dette vil ikke skje av seg selv, bedriftene må selv komme på banen. Sekundærleverandørene må være frampå og selge seg inn.

Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til prosjektet «Ringvirkninger», for å synliggjøre mulighetene knyttet til store kommende utbyggingsprosjekter i regionen, blant annet gjennom informasjonsmøter med byggherrer og utbyggere. Dette møtet vil være et ledd i dette arbeidet.

Dato: 24. oktober kl. 18.

Sted: GE Healthcare

Påmelding til hilde@naringshagen.no. Merk e-posten med "GE Healthcare".


17. Sep 2018

Infomøte: Nye muligheter med ny E39!

Mandal Bil, Kvitmyrveien 47 på Jåbekk 17:00 - 19:00

Næringshagen, Mandal Industri og Næring og Mandal Bil inviterer næringslivet i regionen til et møte om nye E39.

Nye Veier vil informere om prosessen rundt bygging av ny E39 og tilførselsveiene rundt. 

Den nærmeste tiden vil det investeres enorme summer i ny E39 og andre prosjekter i regionen. Nye Veier har uttalt at så mye som en tredjedel av investeringene kan tilfalle lokalt næringsliv. Dette vil ikke skje av seg selv, bedriftene må selv komme på banen. Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre mulighetene for næringslivet, blant annet gjennom informasjonsmøter med byggherrer og utbyggere. Dette møtet vil være et ledd i dette arbeidet.

Meld gjerne fra om du kommer til hilde@naringshagen.no 


15. Aug 2018

Medlemsmøte i Mandal Industri og Næring

Næringshagens lokaler 17:00 - 19:00

Foreningen har mottatt to henvendelser:

  • Vi er blitt bedt om å komme med innspill til kommuneplanen om hvordan man bør organisere næringsarbeidet i Nye Lindesnes. 
  • Det er kommet henvendelse fra Mandal og Kristiansand om sammenslåing av havnene i de to byene. Hva mener næringen om det?